Van eerste idee naar realiteit: digitale beeldbewerking als gereedschap bij de tandheelkundige behandelplanning (4 krt)

9 Nov 2019

Informatie

theoretische en praktische cursus

Details
Cursusleider:Drs. O. de ZoeteDocenten:Drs. O. de ZoeteStart datum:2019-11-09Andere data:Geen extra dataLocatie:Afdeling Tandheelkunde van het Radboudumc NijmegenBeroepen:TandartsKosten:€ 225.00Kosten uitleg:n.n.b.Maximaal aantal deelnemers:12
Inhoud

09.30-15.00 uur

Inhoud van de cursus: 

Als tandartsen zijn we behept met een bijna oneindige potentie om beelden in ons geheugen op te slaan en op basis daarvan ons het resultaat van een behandeling voor te kunnen stellen.

Hoe reëel en hoe realistisch is dat beeld, dat zich in ons hoofd vormt? En hoe communiceren we dat beeld met andere betrokkenen, zoals de patiënt, collega’s, personeel en natuurlijk met het tandtechnisch laboratorium.

Door de ideeën in ons hoofd op basis van het bewerken van digitale mondfoto’s zichtbaar te maken, worden ze ineens duidelijk voor iedereen.

Daarbij prikkelt beeldbewerking de creativiteit van de behandelaar en van de mensen die bij de behandeling betrokken zijn. Het in beelden definiëren van een reëel eindpunt van de behandeling maakt een behandelroute meer grijpbaar.

Het onder de knie krijgen van de basisvaardigheden van beeldbewerking is eenvoudiger dan het op het eerste gezicht lijkt. En dan ligt de weg naar het creatieve proces open.

In deze cursus maakt u kennis met de beeldbewerking en maakt u een eerste stap in de toepassing ervan. Even zitten kijken naar de foto’s en ze aanpassen naar het gewenste resultaat wordt een klein feestje.  

Wat heeft u nodig? 
- Kennis van het gebruik van uw eigen computer 
- Laptop met daarop een willekeurige versie van Adobe Photoshop of Photoshop 
  Elements geïnstalleerd 
- Een muis die compatibel is met uw laptop  

Leerdoelen: 
- inzicht krijgen in de basisprincipes van de digitale beeldbewerking 
- vaardigheid opdoen in het gebruik van uw beeldbewerkingsprogramma
- de eerste stap zetten in het gebruik van beeldbewerking om een gewenst c.q.
  mogelijk behandelresultaat in beeld te brengen  

Na het volgen van de cursus bent u in staat:
- intra-orale foto’s gebruiken om eenvoudige beeldbewerking op toe te passen. 

CV Drs. O. de Zoete
Otto de Zoete studeerde in 1984 af als tandarts aan de Universiteit van Amsterdam. Na een jaar verbonden te zijn geweest aan de vakgroep parodontologie van de UvA, vertrok hij naar Duitsland. Tot 2007 werkte hij in een solo-praktijk met als speerpunten parodontologie en esthetische tandheelkunde.
Sinds 1997 houdt hij zich bezig met digitale fotografie binnen en buiten de tandartspraktijk, theaterfotografie en fotodesign.
Van 2002 tot 2007 verzorgde hij PAOT cursussen en workshops voor tandartsen in Duitsland op het gebied van digitale fototechniek en beeldbewerking met Adobe Photoshop.
Voor zijn terugkeer naar Nederland in 2007 werkte hij verder 1½ jaar als gastdocent „Fotografie und Grafikdesign“ aan een gymnasium in Duitsland.
Sinds 2007 is hij als docent verbonden aan de vakgroep implantologie en parodontologie van het Radboudumc. Hij verzorgt daarnaast onder andere het PAOT onderwijs digitale mondfotografie en beeldbewerking van het Radboudumc.