Röntgencursus voor tandartsassistenten (3.5 uur BNS)

3 Nov 2018

Informatie

VOL

Details
Cursusleider:Dr. W.J.M. v.d. SandenDocenten:Dr. W.J.M. v.d. Sanden en mw. M. van AartsenStart datum:2018-11-03Andere data:Geen extra dataLocatie:Afdeling Tandheelkunde van het Radboudumc NijmegenBeroepen:Beroep onbekendKosten:€ 225.00Kosten uitleg:n.n.b.Maximaal aantal deelnemers:12
Inhoud

Inhoud van de cursus:

In de tandheelkunde wordt steeds meer gewerkt volgens het teamconcept, waarin naast tandartsen ook andere zorgverleners in opdracht risicovolle handelingen verrichten. Toepassing van straling ten behoeve van röntgendiagnostiek is een aan artsen en tandartsen voorbehouden handeling. Röntgendiagnostiek bestaat uit (minstens) drie onderdelen: de indicatiestelling voor het maken van röntgenopnamen (tijdens klinisch onderzoek); het instellen van röntgenapparatuur en het daadwerkelijk maken van de opname; het interpreteren van het resultaat van de röntgenopnamen.

De indicatiestelling en de interpretatie blijft de taak en verantwoordelijkheid van de tandarts. Het instellen van röntgenapparatuur en het daadwerkelijk maken van de opname kan in opdracht van de tandarts door anderen worden uitgevoerd. In de nieuwe Richtlijn Radiologie wordt beschreven dat een assistent onder meer een additionele externe opleiding radiologie dient te hebben gevolgd, om dit werk daadwerkelijk te mogen uitvoeren. In deze cursus komen alle relevante onderwerpen aan bod en worden tevens op fantoom de diverse vaardigheden geoefend.

Leerdoelen:
- na deze cursus hebt u kennis omtrent (1) de eigenschappen en (2) gevaren van
  straling, (3) de bescherming tegen straling, (4) basale anatomie en
  röntgenanatomie, (5) het herkennen van fouten in opname en filmverwerking en
  (6) het gebruik van de apparatuur
- daarnaast hebt u vaardigheid in het correct plaatsen van de film/sensor en het
  richten van het röntgentoestel voor het maken van bitewings en peri-apicale
  röntgenopnamen (‘solo’s’), het correct plaatsen en voorbereiden van de patiënt
  voor het maken van een panoramische röntgenopname, alsmede het bedienen
  van de apparatuur

Na het volgen van de cursus bent u in staat:
- in opdracht van een tandarts zelfstandig goede röntgenopnamen te vervaardigen
- voldoet u aan de richtlijn tandheelkundige radiologie genoemde eis dat de
  tandartsassistente een externe opleiding radiologie moet hebben afgelegd.

Professionele opzet
De cursus is wat betreft vorm en inhoud gebaseerd op de jarenlange ervaring van de docent in het röntgenonderwijs.

CV Dr. W.J.M. van der Sanden
Dr. Wil van der Sanden (1963) studeerde in Nijmegen af als tandarts (1986). Hij werkte daarna jarenlang in Duitsland. Gepromoveerd in 2003 aan de Katholieke Universiteit Nijmegen op het proefschrift ‘Clinical practice guidelines in dental care’.  Sindsdien is hij parttime werkzaam aan de opleiding Tandheelkunde en in de algemene praktijk. Hij participeert in diverse (beroeps)commissies en publiceert nog regelmatig, alle met een link naar kwaliteit van mondzorg.

Deelname
Registreer of login om in te schrijven voor een cursus.

U kunt op de website zien wat de status van uw deelname is. Hieronder kunt u zien wat elke status betekent.

Deelname aangevraagd
Uw inschrijvingsaanvraag is verzonden en ligt ter beoordeling bij PAOT.
Geaccepteerd
Uw inschrijvingsaanvraag is geaccepteerd en u bent ingeschreven voor de cursus. U kunt nu bij al het cursusmateriaal.
Afgewezen
Uw inschrijvingsaanvraag is afgewezen. Neem contact op.