Alumnidagen najaar 2018 groep 3, 1995-2018

23 Nov 2018
Inschrijving gesloten

Informatie

Alumni-updatedagen; thema: "Wat zou u doen"

Details
Cursusleider:Herbert Vollenbrock (PAOT)Docenten:Aukje Bouwman, Machteld Siers, Marie-Charlotte Huysmans, Niek Opdam, Bas LoomansStart datum:2018-11-23Andere data:Geen extra dataLocatie:Radboudumc Tandheelkunde NijmegenBeroepen:TandartsKosten:€ 0.00Kosten uitleg:nvtMaximaal aantal deelnemers:180
Inhoud

Voorlopig programma:

Thema: WAT ZOU U DOEN?

09.30 - 10.00 uur  ontvangst
10.00 - 10.30 uur  Wat zou U doen? Casuïstiek.
10.30 - 12.00 uur  Late effecten van behandeling van dentaal trauma, 
                             Aukje Bouwman en Machteld Siers
12.00 - 12.30 uur  koffie
12.30 - 13.15 uur  Moet (mag) die kies er uit?Focusonderzoek voor chemotherapie
                             en stamceltransplantatie,
                             Marie-Charlotte Huysmans
13.15 - 14.15 uur  lunch
14.15 - 15.15 uur  Kan dit nog gelijmd worden? Nieuwe adhesieve opties,
                              Niek Opdam
15.15 - 15.30 uur  vlugge koffie
15.30 - 16.30 uur  Doe het zelf of niet? Directe en indirecte behandeling van
                              ernstige slijtage,
                              Bas Loomans
16.30 - 16.45 uur  discussie
16.45 - 18.00 uur  borrel 

CV Mw.drs. M.L. Siers
Machteld Siers deed in 1996 tandartsexamen aan de Katholieke Universiteit Nijmegen (KUN). Haar werk als praktijkmedewerker in een algemene praktijk combineerde zij met een beroepsdifferentiatie tot tandarts-endodontoloog. In september 1999 heeft zij het examen tot tandarts-endodontoloog met succes afgelegd. Vanaf die tijd werkt zij als tandarts-docent, verbonden aan de vakgroep cariologie en endodontologie van de Radboud Universiteit Nijmegen. Hier verzorgt zij zowel studentenonderwijs als PAO. Hiernaast voert zij sinds 1999 een verwijspraktijk voor endodontologie.

CV Mw.drs. A.G.M. Bouwman
Aukje Bouwman was in februari 2000 de eerste die in Nijmegen als tandarts afstudeerde in het nieuwe millenium. Daarna werkte zij als medewerker en waarnemer in verschillende algemene praktijken.  Van september 2002 tot oktober 2005 volgde ze de MSc opleiding tot tandarts-endodontoloog aan het ACTA. Sinds het afronden van de opleiding is zij werkzaam bij de vakgroep Preventieve en Curatieve tandheelkunde van de Radboud Universiteit Nijmegen en verzorgt zij studentenonderwijs en post academisch onderwijs op het gebied van de endodontologie.  Daarnaast is zij werkzaam in haar verwijspraktijk voor endodontologie te Nijmegen.

CV Mw.prof.dr. M.C.D.N.J.M. Huysmans 
Marie-Charlotte Huysmans (1964) studeerde Tandheelkunde in Nijmegen tussen 1982 en 1987. Ze verdedigde haar proefschrift over de mechanische eigenschappen van directe stiftopbouwen in 1992.  Na haar promotie verbleef ze 3 maanden in Chicago waar ze als Fulbright Research Fellow onderzoek deed, waarna ze haar aandachtsgebied verlegde naar de cariësdiagnostiek. In 1994 was ze als Niels Stensen Fellow onderzoeker aan de Universiteit van Dundee in Schotland, en de Universiteit van Aarhus in Denemarken. In 1998 werd ze benoemd tot hoogleraar Conserverende Tandheelkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na 10 jaar keerde ze terug naar Nijmegen als hoogleraar Cariologie en Endodontologie binnen de afdeling Tandheelkunde van het  Radboudumc. Zij is daar momenteel hoofd van de vakgroep Preventieve en Curatieve Tandheelkunde en leidt het klinisch georiënteerde onderzoek van de afdeling. Speerpunten binnen haar onderzoek zijn preventieve en curatieve behandeling van cariës en gebitsslijtage en lange termijn uitkomsten van restauratieve therapie. Sinds 6 jaar is ze zowel klinisch als onderzoeksmatig betrokken bij de  tandheelkundige zorg voor patiënten voor en na een hematologische stamceltransplantatie. Zij begeleidde tot op heden 15 promoties en publiceerde ruim 125 (SCI) artikelen.

CV Dr. N.J.M. Opdam
Niek Opdam, is als Universitair hoofddocent verbonden aan het Radboud UMC Nijmegen.  Naast het geven van onderwijs en geven van cursussen en lezingen over de gehele wereld doet hij onderzoek op het terrein van de restauratieve tandheelkunde met als speciale onderzoek in de algemene praktijk, secundaire cariës en gebitsslijtage.  In 1998 promoveerde hij op een proefschrift opver posterior composiet. Van zijn hand zijn inmiddels meer dan 100 artikelen in internationale tijdschriften verschenen enIn 2017 ontving hij voor zijn klinisch onderzoek de Ryge-Mahler award van de Dental Materials Group van de IADR. Van 2012-2015 was hij Visiting Professor aan de Federal University of Pelotas, Brazilië. Niek Opdam is voorzitter van de Academy of Operative Dentistry European Section en de practice based research Group van de IADR en is boardmember van de European Federation of Conservative Dentistry. Niek Opdam heeft een parttime verwijspraktijk met als differentiatie de adhesieve tandheelkunde in Ulft in Oost Gelderland. In zijn praktijk behandelt hij veel patiënten met gebitsslijtage. 

CV Dr. B.A.C. Loomans
Bas Loomans (1974) is in 2007 gepromoveerd op het gebied van de adhesieve tandheelkunde. In 2008 heeft hij enkele maanden als gastdocent/onderzoeker op de KU Leuven gewerkt, waarna hij nu op het Radboudumc in Nijmegen een aanstelling als senior-onderzoeker heeft. Hij is betrokken bij diverse onderzoeksprojecten en geeft onderwijs, postacademische cursussen en wordt regelmatig gevraagd voor lezingen in binnen- en buitenland. Op dit moment is hij projectleider van het ‘Radboud Tooth Wear Project’, een omvangrijk klinisch project dat zich richt op de etiologie en behandeling van ernstige gebitsslijtage. Naast zijn aanstelling op de universiteit is hij twee dagen per week werkzaam als algemeen practicus in een verwijs- en groepspraktijk MondzorgOost in Nijmegen, waar zijn speciale aandacht uitgaat naar de adhesieve en reconstructieve tandheelkunde bij de behandeling van verworven en aangeboren gebitsafwijkingen zoals ernstige gebitsslijtage, schisis en amelogenesis imperfecta.

 

 

Inschrijving gesloten

Cursus is gesloten

U kunt op de website zien wat de status van uw deelname is. Hieronder kunt u zien wat elke status betekent.

Deelname aangevraagd
Uw inschrijvingsaanvraag is verzonden en ligt ter beoordeling bij PAOT.
Geaccepteerd
Uw inschrijvingsaanvraag is geaccepteerd en u bent ingeschreven voor de cursus. U kunt nu bij al het cursusmateriaal.
Afgewezen
Uw inschrijvingsaanvraag is afgewezen. Neem contact op.