Mini Symposium voor tandartsen, mondhygienisten en assisterenden

15 Jun 2018

Informatie

theoretische middag cursus voor het hele team

Details
Cursusleider:drs. O.J. de ZoeteDocenten:Wil van der Sanden, Henk Algra en Pieter van ElsasStart datum:2018-06-15Andere data:Geen extra dataLocatie:Collegezaal 0.078 Afdeling Tandheelkunde van het Radboudumc NijmegenBeroepen:Beroep onbekendKosten:€ 95.00Kosten uitleg:n.n.b.Maximaal aantal deelnemers:100
Inhoud

MINI SYMPOSIUM voor tandartsen, mondhygienisten en assisterenden

PROGRAMMA 

13.30 – 14.00 uur             Ontvangst met koffie

14.00 – 14.45 uur             Van behandelkaart naar patiëntendossier
                                         Wil van der Sanden

Het (digitale) patiëntdossier vormt de basis van goede zorg. Dit is in lijn met het uitgangspunt dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) hanteert bij haar beoordeling:  wat niet is opgenomen in het dossier, is ook niet uitgevoerd. De KNMT-richtlijn Patiëntendossier is een actuele weergave van de eisen die aan een modern dossier worden gesteld. Hoe goed voldoet uw dossier aan deze eisen? Deze richtlijn schept geen nieuwe verplichtingen voor de tandarts. Feitelijk zijn alle verplichtingen die een tandarts al had op basis van wetten, van andere richtlijnen die iets bevatten over het dossier of van jurisprudentie overzichtelijk op een rij gezet.  In deze presentatie worden deze alle toegelicht aan de hand van voorbeelden toegelicht.
Een belangrijke functie van een richtlijn is het transparant maken van kwaliteit. Door de richtlijn in de praktijk toe te passen kan de tandarts laten zien dat hij/zij werk maakt van kwaliteitszorg

14.45 – 15.30 uur             Ik wil weten waar ik aan toe ben: over autisme 
                                         Henk Algra

Wie wil dat immers niet? We willen allemaal graag weten wat ons te wachten staat. Zeker als het spannend is. Maar bij mensen met autisme komt het allemaal nog een beetje preciezer. Wie is de tandarts? Wanneer moet ik daar naar hoe? Waar moet ik gaan zitten? Hoe lang moet ik in de stoel blijven zitten? Wat gaat zij doen? Wanneer zijn we klaar? 
Communicatie met mensen met autisme vraagt om duidelijkheid. Ze willen graag exacte antwoorden. ‘Misschien’ en ‘straks’ zijn voor hen vaagtaal. Wat is straks? 13.43 of 13.45 uur? En de uitspraak dat er mogelijk sprake is van een kleine ontsteking in een punt van het wortelkanaal kan hen totaal in paniek brengen. Je kunt er zomaar dood aan gaan. En die vreemde geur in de behandelkamer? Dat is natuurlijk gif!
Soms merken we autisme nauwelijks op in de behandelpraktijk. Andere patiënten vragen om een zeer specifieke benadering. Ze laten ook vaak problematisch gedrag zien. Wat zijn verklaringen voor dat gedrag en wat is een mogelijke oplossingsrichting?
Voldoende stof om een dag te vullen, maar we doen het in drie kwartier. Een paar aspecten uit de mondzorg rond mensen zonder pasklare antwoorden, maar met als doel dat u uitgedaagd wordt om nieuwsgierig te blijven. 

15.30 – 16.00 uur             Pauze

16.00 – 16.45 uur             Lifestyle en voeding
                                         Pieter van Elsas

Kunnen we invloed uitoefenen op onze mondgezondheid door onze voeding? 
Wanneer we aan het risico op cariës denken dan ligt het voor de hand om suikerconsumptie te beperken. Voor dat inzicht hoeft u mijn lezing niet bij te wonen. Interessant is het om te gaan begrijpen hoe onze huidige leefstijl en voeding ingrijpt in ons evolutionair ontwikkelde systeem van genezing en reparatie. Hoe onze staat van “Homeostase” – het constant streven naar een toestand van evenwicht- hierdoor wordt bedreigd. Er is veel recente informatie uit verschillende kennisgebieden beschikbaar  die ons hierin beter inzicht kan verschaffen. Hoe dit tot uiting komt in onze mondgezondheid, en dan met name in de parodontale gezondheid zal ik uitgebreid bespreken. 
Het volgen van deze lezing zal u helpen bij het begeleiden van patiënten naar gezondheid bevorderend gedrag.            

16.45 - 17.00 uur             Afsluiting borrel en certificaat

CV Dr. W.J.M. van der Sanden
Dr. Wil van der Sanden (1963) studeerde in Nijmegen af als tandarts (1986). Hij werkte daarna jarenlang in Duitsland. Gepromoveerd in 2003 aan de Katholieke Universiteit Nijmegen op het proefschrift ‘Clinical practice guidelines in dental care’.  Sindsdien is hij parttime werkzaam aan de opleiding Tandheelkunde en in de algemene praktijk. Hij participeert in diverse (beroeps)commissies en publiceert nog regelmatig, alle met een link naar kwaliteit van mondzorg.

CV Drs. Henk Algra
Henk Algra (1950) studeerde orthopedagogiek aan de Vrije Universiteit. Sinds 1975 werkt hij als gedragsdeskundige en docent in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Hij is tevens verbonden aan de Stichting Bijzondere Tandheelkunde in Amsterdam. Daar is hij betrokken bij complexe casuïstiek, en bij de opleiding Tandarts Gehandicaptenzorg en Tandarts Geriatrie. Ook verzorgt hij cursussen in het kader van de nascholing voor tandartsen, mondhygiënisten en assistenten (Acta DE). Hij is lid van de werkgroep autismevriendelijke mondzorg van de VBTGG.

CV Drs. Pieter van Elsas 
Pieter van Elsas is afgestudeerd aan de UvA in 1977. Na zijn afstuderen was hij enkele jaren part-time verbonden aan de vakgroep parodontologie van de UvA, en werkzaam in de onderzoekspraktijk van de UvA, het toenmalige Jordaanproject. Vanaf 1986 zetten de daar werkzame tandartsen deze kliniek zelfstandig voort en ontwikkelde deze zich tot verwijspraktijk waar van Elsas tot heden werkzaam is als implantoloog. Hij  houdt zich met name bezig met reconstructieve tandheelkunde. Sinds de herstart van de MSc-opleiding Implantologie aan Acta in 2006 is van Elsas hieraan als docent verbonden. Naast de klinische tandheelkunde heeft hij zich verdiept in leefstijl en gezondheid. 

 

 

 

 

 

Deelname
Registreer of login om in te schrijven voor een cursus.

U kunt op de website zien wat de status van uw deelname is. Hieronder kunt u zien wat elke status betekent.

Deelname aangevraagd
Uw inschrijvingsaanvraag is verzonden en ligt ter beoordeling bij PAOT.
Geaccepteerd
Uw inschrijvingsaanvraag is geaccepteerd en u bent ingeschreven voor de cursus. U kunt nu bij al het cursusmateriaal.
Afgewezen
Uw inschrijvingsaanvraag is afgewezen. Neem contact op.