Paro-preventieassistent (module III)

27 Jan 2017

Informatie

zesdaagse theoretische, praktische fantoom en klinische cursus

Details
Cursusleider:Drs. O.J. de ZoeteDocenten:Drs. O.J. de Zoete, mw. M.T. SeuntjensStart datum:2017-01-27Andere data:vrijdag 27 januari 2017 dag 1
zaterdag 4 februari 2017 dag 2
vrijdag 17 februari 2017 dag 3
vrijdag 10 maart 2017 dag 4
vrijdag 17 maart 2017 dag 5
vrijdag 7 april 2017 dag 6 examendag
Locatie:Afdeling Tandheelkunde van het Radboudumc NijmegenBeroepen:Beroep onbekendKosten:€ 3525.00Kosten uitleg:n.n.b.Maximaal aantal deelnemers:8
Inhoud

PAROPREVENTIEASSISTENT (module III)
Preventieassistent met aantekening initiële therapie DPSI categorie B .

Het doel van deze cursus is preventieassistenten met kwalificatie ‘begeleiding in de nazorg’ (module II) te scholen in de uitvoering van initiële therapie bij parodontitis patiënten met pockets tot en met 5 mm (DPSI categorie B).

Inhoud van de cursus:
In de cursus wordt de etiologie en therapie van parodontitis theoretisch behandeld.
De cursist leert preklinisch en klinisch zowel met handinstrumenten als ook met (ultra-)sone apparaten parodontale pockets tot en met 5 mm te reinigen.
Voor de patiëntenbehandeling dient u zelf drie keer een voor de cursus geschikte patiënt mee te nemen.

Certificaat:
Na het met goed gevolg afleggen van de theoretische en klinische eindtoets verkrijgt u het certificaat “Preventieassistent met aantekening initiële therapie categorie DPSI B (module III)”.

Leerdoelen
cursist heeft inzicht in het multifactorieel karakter van parodontitis
- cursist heeft basale kennis van bepaling van parodontaal risico (spiderweb)
cursist heeft grondige kennis van instrumentatietechniek met (ultra-)sone
  apparatuur en curettes en kan deze instrumenten klinisch toepassen
- cursist kan root debridement in pockets tot en met 5 mm correct uitvoeren
cursist heeft kennis van de anatomie van het parodontium en het gebit, m.n. van
  de (micro)-morfologie van worteloppervlakken
- cursist heeft kennis van classificatie van parodontitis
cursist kan een parodontiumstatus maken en interpreteren
cursist heeft kennis van de moderne inzichten van parodontale microbiologie
- cursist heeft inzicht in communicatie
- cursist kan adequaat een behandelverslag opstellen
- cursist heeft basaal inzicht in de parodontale röntgenwaarneming
cursist heeft kennis en basale vaardigheden in de mondfotografie

Na het volgen van de cursus bent u in staat om:
bij patiënten met DPSI B (pockets tot en met 5 mm) initiële therapie uit te voeren met (ultra)sone apparatuur en curettes.

Voorwaarden voor deelname:
Opname in het Register Preventieassistent
Certificaat preventieassistent parodontale nazorg/module II.

Deelname
Registreer of login om in te schrijven voor een cursus.

U kunt op de website zien wat de status van uw deelname is. Hieronder kunt u zien wat elke status betekent.

Deelname aangevraagd
Uw inschrijvingsaanvraag is verzonden en ligt ter beoordeling bij PAOT.
Geaccepteerd
Uw inschrijvingsaanvraag is geaccepteerd en u bent ingeschreven voor de cursus. U kunt nu bij al het cursusmateriaal.
Afgewezen
Uw inschrijvingsaanvraag is afgewezen. Neem contact op.