Klinische Avond bij Tandheelkunde Radboudumc Nijmegen. (3 KRT punten)

11 Dec 2018

Informatie

Details
Cursusleider:PAOT NijmegenDocenten:Mr. Annemarie Smilde; Prof. dr. Marie Charlotte HuijsmansStart datum:2018-12-11Andere data:Geen extra dataLocatie:collegezaal 0.078 Tandheelkunde Radboudumc NijmegenBeroepen:TandartsKosten:€ 75.00Kosten uitleg:incl. registratie KRTMaximaal aantal deelnemers:100
Inhoud

Programma:
·     ·   18.30uur: Ontvangst
·         19.00uur: Mr. Annemarie Smilde, VVAA, Klachten en Claims
·         19.45uur: Prof. dr. Marie-Charlotte Huysmans, update cariologie, deel 1
·         20.30uur: Pauze, koffie/thee
·         21.00uur: Prof. dr. Marie-Charlotte Huysmans, update cariologie, deel 2
·         21.45uur: Borrel
·         22.15uur: Einde 

CV:
Marie-Charlotte Huysmans (1964) studeerde tandheelkunde van ’82 tot ’87 in Nijmegen, waar ze in ‘92 promoveerde op in vitro onderzoek naar mechanisch gedrag van plastische stiftopbouwen. Na een periode van 10 jaar waarin zij hoogleraar Conserverende Tandheelkunde was aan de Rijksuniversiteit Groningen, is zij teruggekeerd naar Nijmegen, waar zij hoogleraar Cariologie en Endodontologie is sinds september 2008.
Zij geeft leiding aan de onderzoekslijn Tandweefselverlies, een samenwerking tussen de vakgroepen Preventieve en Curatieve Tandheelkunde, en Orale Functieleer waarin de nadruk ligt op diagnostiek en preventie van (secundaire) cariës en (erosieve) slijtage, en de klinische evaluatie van restauratieve behandeling. 

CV:
Annemarie Smilde Het is mijn passie om wet- en regelgeving voor medische professionals op een verantwoorde manier te vertalen naar hun praktijk, zodat zij zich kunnen richten op hun patiënten en de kwaliteit van de zorg. 
Al meer dan 20 jaar adviseer ik diverse zorgverleners, zorgondernemingen en beroepsorganisaties over een breed scala aan gezondheidsrechtelijke onderwerpen. Bijvoorbeeld over een duidelijke verdeling van verantwoordelijkheden en de aanpassing van werkprocessen aan nieuwe wetgeving, zoals de Wet kwaliteit klachten geschillen zorg. Ook begeleid ik cliënten bij concrete juridische vragen of geschillen op het vlak van gezondheidsrecht, waaronder het tuchtrecht. 
Ik beschik over een uitgebreid netwerk van juristen, financieel adviseurs en andere specialisten die verstand hebben van de zorg, zowel binnen als buiten VvAA. Dat maakt dat ik snel kan schakelen en als coördinerend aanspreekpunt voor cliënten kan fungeren bij vraagstuk-ken waarvoor een integrale aanpak nodig is. 
Mijn kennis zet ik ook graag in voor scholing aan beginnende en ervaren zorgprofessionals. Dat doe ik zowel in de vorm van gastcolleges, workshops als webinars. De cursisten waarderen mij als een inspirerende, kundige motivator.
Tevens geef ik mijn opinie in tijdschriften en nieuwsbrieven voor zorgprofessionals, bijvoorbeeld over dilemma’s in Arts& Auto 

Deelname
Registreer of login om in te schrijven voor een cursus.

U kunt op de website zien wat de status van uw deelname is. Hieronder kunt u zien wat elke status betekent.

Deelname aangevraagd
Uw inschrijvingsaanvraag is verzonden en ligt ter beoordeling bij PAOT.
Geaccepteerd
Uw inschrijvingsaanvraag is geaccepteerd en u bent ingeschreven voor de cursus. U kunt nu bij al het cursusmateriaal.
Afgewezen
Uw inschrijvingsaanvraag is afgewezen. Neem contact op.