Tandheelkundige Preventieassistent Module I

8 Sep 2018
Inschrijving gesloten

Informatie

VOL Zie nieuwe cursus start op 12 januari 2019 inschrijven nu mogelijk.

Details
Cursusleider:Drs. O.J. de ZoeteDocenten:Drs. O.J. de Zoete, tandarts, mw. M.T. Seuntjens, mondhygiënist, mw. E. Blaakman, mondhygiënist, mw. W. Schreijer, mondhygiënist, mw.drs. E. Zwart, psycholoogStart datum:2018-09-08Andere data:Dag 1 zaterdag 8 september 2018 (+begeleider ochtend)
dag 2 vrijdag 14 september 2018
dag 3 vrijdag 28 september 2018 (+ begeleider ochtend/ facultatief
dag 4 vrijdag 12 oktober
dag 5 zaterdag 3 november 2018 (communicatie)
dag 6 vrijdag 9 november 2018 (+begeleider ochtend of middag)
dag 7 vrijdag 7 december 2018 patiëntenbehandeling
dag 8 vrijdag 14 december 2018 patiëntenbehandeling
dag 9 vrijdag 21 december 2018 (examen)

datum ingangstoets gepland op; vrijdag 6 juli 2018 van 10.30-12.00
Locatie:Afdeling Tandheelkunde van het Radboudumc NijmegenBeroepen:TandartsassistentKosten:€ 3230.00Kosten uitleg:incl. ingangstoets, instrumentarium en aanmelding bij Register PreventieassistentenMaximaal aantal deelnemers:14
Inhoud

Inhoud van de cursus:

Gedurende een periode van 4 maanden worden tandartsassistenten stap voor stap onderwezen in theorie, prekliniek en kliniek van de preventie behandeling.

Voor de patiënten behandeling dient de cursist zelf te zorgen voor beschikbaarheid van totaal vijf patiënten (DPSI categorie A).

Deze cursus is bedoeld voor ervaren en gemotiveerde tandartsassistenten. Zij worden op het gebied van de tandheelkundige preventie en mondhygiëne geschoold. Een begeleidend tandarts of begeleidend mondhygiënist is vereist. Na het met goed gevolg afleggen van de cursus, de theoretische en klinische eindtoets krijgt de cursist het certificaat preventieassistent.

 

Leerdoelen:
- cursist heeft kennis van de anatomie van het gebit en het parodontium in het
  bijzonder
- cursist heeft kennis van de etiologie van cariës en gingivitis
- cursist heeft kennis van de DPSI
- cursist kan een pocketstatus maken
- cursist kan voorlichting geven over mondhygiëne en voeding
- cursist kan preklinisch en klinisch zowel met scalers als ook met (ultra-)sone
  apparatuur supragingivale plaque en tandsteen verwijderen
- cursist kan scalers slijpen
- cursist kent het stappenplan van de preventie behandeling en kan dit bij de
  patiënt uitvoeren

 

Na het volgen van deze cursus bent u in staat om: 
- bij patiënten (DPSI categorie A) onder begeleiding, maar met toenemende
  zelfstandigheid, preventie behandelingen zoals begeleiding mondhygiëne en
  supragingivale gebitsreiniging uit te voeren.

Erkende opleiding tot preventieassistent.

CV Drs. O. de Zoete
Otto de Zoete studeerde in 1984 af als tandarts aan de Universiteit van Amsterdam. Na een jaar verbonden te zijn geweest aan de vakgroep parodontologie van de UvA, vertrok hij naar Duitsland. Tot 2007 werkte hij in een solo-praktijk met als speerpunten parodontologie en esthetische tandheelkunde.
Sinds 1997 houdt hij zich bezig met digitale fotografie binnen en buiten de tandartspraktijk, theaterfotografie en fotodesign.
Van 2002 tot 2007 verzorgde hij PAOT cursussen en workshops voor tandartsen in Duitsland op het gebied van digitale fototechniek en beeldbewerking met Adobe Photoshop.
Voor zijn terugkeer naar Nederland in 2007 werkte hij verder 1½ jaar als gastdocent „Fotografie und Grafikdesign“ aan een gymnasium in Duitsland.
Sinds 2007 is hij als docent verbonden aan de vakgroep implantologie en parodontologie van het Radboudumc. Hij verzorgt daarnaast onder andere het PAOT onderwijs digitale mondfotografie en beeldbewerking van het Radboudumc.

CV Mw. M.T. Seuntjens
Marion Seuntjens
Opleiding: Pedagogische Academie  1982-1985 met diploma.
Opleiding Mondhygiëne: 1985-1987 met diploma.
Betrokken bij opzet en ontwikkeling cursus Preventie assistent met prof. Emer. Dr. H.H. Renggli en  NMT in 1994. Vanaf 1995 is de cursus gestart met een pilot.
Samen met prof. Emer. Dr. H.H. Renggli module 2 en module 3 ontwikkeld die een vervolg zijn op deze cursus. Momenteel samen met Dr. O. de Zoete de drie modules aangepast en uitgebreid tot de huidige vorm.
Bestuurslid Register Preventieassistenten. Voormalig bestuurslid NVvP. 

Inschrijving gesloten

Cursus is gesloten

U kunt op de website zien wat de status van uw deelname is. Hieronder kunt u zien wat elke status betekent.

Deelname aangevraagd
Uw inschrijvingsaanvraag is verzonden en ligt ter beoordeling bij PAOT.
Geaccepteerd
Uw inschrijvingsaanvraag is geaccepteerd en u bent ingeschreven voor de cursus. U kunt nu bij al het cursusmateriaal.
Afgewezen
Uw inschrijvingsaanvraag is afgewezen. Neem contact op.